สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)