ข่าวนักลงทุน

วัน/เวลาหัวข้อรายละเอียด
11 พ.ย. 2565การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยกเลิการลงทุนจนสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมรายละเอียด
11 พ.ย. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
10 พ.ย. 2565การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยกเลิการลงทุนจนสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมรายละเอียด
10 พ.ย. 2565แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยรายละเอียด
10 พ.ย. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
10 พ.ย. 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565รายละเอียด
10 ส.ค. 2565คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565รายละเอียด
10 ส.ค. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)รายละเอียด
04 ส.ค. 2565แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการของ กสทชรายละเอียด